51769 - Ανεξάρτητα

Ν. Λυγερός

Ανεξάρτητα
από τις αποστολές
που έχουμε
λειτουργούμε
πάντα
με το ίδιο ύφος
και ποτέ
δεν συμβιβαζόμαστε
με τους βάρβαρους
γιατί
ποιος άλλος
θα αντισταθεί
στους εχθρούς
της Ανθρωπότητας.