51775 - Αναζητάς

Ν. Λυγερός

Αναζητάς
μέσα στο παρελθόν
στοιχεία
που θεμελιώνουν
τη σκέψη σου
γιατί βλέπεις
πως η ουσία
δεν υπάρχει αλλιώς.
Έτσι συνεχίζουμε
τις αποστολές
και πέρα των ορίων
των κοινωνιών
γιατί θέλουμε
να βρούμε
την αλήθεια
της Ανθρωπότητας.