51779 - Αν ξέρεις Μαθηματικά

Ν. Λυγερός

Αν ξέρεις Μαθηματικά
βλέπεις εικόνες
εκεί όπου όλοι
απλώς κοιτάζουν
ζωγραφιές
και αυτό
είναι χρήσιμο
και στην ιστορία τέχνης
και στο design,
αλλιώς πώς θα δεις
ότι η διαφάνεια
είναι αντιμεταθετική,
έτσι θα ανακαλύψεις
νέα δεδομένα
και μέσα
στα αυτονόητα
των άλλων.