51780 - Η Αποκάλυψη είναι

Ν. Λυγερός

Η Αποκάλυψη είναι
η εξήγηση
της ανακάλυψης
που δεν έγινε
και γι’ αυτό
η ανακάλυψη
δεν χρειάζεται
την αποκάλυψη
όταν βλέπει
την πραγματικότητα.
Έτσι αν ξέρεις
το πλαίσιο
κοιτάζεις
το πεδίο
αν όμως δεν ξέρεις
το πλαίσιο
δεν βλέπεις
το πεδίο.