51781 - Τα παραδείγματα

Ν. Λυγερός

Τα παραδείγματα
της κλασικής
και της ρώσικης
σκακιέρας
σου εξηγούν
άμεσα
πώς λειτουργεί
το πλαίσιο
και πώς
το πεδίο
θέλει
και αυτό
εξηγήσεις
για να φανεί
το βάθος
κάτω
από την επιφάνεια.