51783 - Η μη διαφάνεια

Ν. Λυγερός

Η μη διαφάνεια
στον κόσμο
της γεωμετρίας
μπορεί να γεννήσει
Χρόνο
και να σου επιτρέψει
να γράψεις ιστορία
χάρη
στα σενάρια
που λειτουργούν
σαν σενάρια
του παρελθόντος
λόγω της αναδρομής.