51785 - Μέσα στο X

Ν. Λυγερός

Μέσα στο X
βλέπεις
δύο πορείες
με διπλό
τρόπο
και πρέπει
να υπολογίσεις
και τις δύο
αν θέλεις
να είσαι
συμβατός
με τις προβλέψεις
της Κβαντομηχανικής
όταν εξετάζει
τα ίδια
σωματίδια.