51788 - Η έννοια του Θεανθρώπου

Ν. Λυγερός

Η έννοια του Θεανθρώπου
δεν είναι το ανάλογο
της κοινής τομής
στη θεωρία συνόλων
διότι δεν είναι
απλώς
ένα στοιχείο
που είναι
και άνθρωπος
και Θεός,
στην πραγματικότητα
εμπεριέχει
μια μοναδικότητα
διότι δεν υπάρχει
άλλος
που να του μοιάζει.