51789 - Ο επεκτατισμός

Ν. Λυγερός

Ο επεκτατισμός
δεν μπορεί
να είναι εσωτερισμός
αλλά μορφή εξωτερισμού
όμως ο τελευταίος
διαφέρει επειδή σέβεται
την ύπαρξη των άλλων
γιατί ξέρει
τι σημαίνει
η διαφορά
αλλά θέλει
να μάθουν
και οι άλλοι
για την ουσία.
Ενώ ο επεκτατισμός
συμβαδίζει
με τον αφανισμό
των άλλων.