51793 - Όταν μελετάς βιβλίο

Ν. Λυγερός

Όταν μελετάς βιβλίο
ενός συγγραφέα
μιας άλλης εποχής
είναι καλό
να ξέρεις το υπόβαθρο
για να μην πέσεις
στην παγίδα
της παρερμηνείας
διότι μπορεί
να ακολουθεί
την κοινωνία
χωρίς να συμμετέχει
ενεργά
στη διαμόρφωσή της
έτσι οι απόψεις
που εκφράζει
δεν είναι απαραίτητα
αποκλειστικά
οι δικές τους.