51796 - Με τα Ευαγγέλια

Ν. Λυγερός

Με τα Ευαγγέλια
εξετάζεις
λεπτομέρειες
που άλλοι
ξεχνούν
γιατί ποτέ
δεν έδωσαν
σημασία
σε αυτά
τα στοιχεία
γιατί κοιτάζουν
χωρίς να βλέπουν
τα χαρακτηριστικά
που αλλάζουν
τα πάντα.