51798 - Κάθε άνοιγμα

Ν. Λυγερός

Κάθε άνοιγμα
που κάνεις
εντός των γνώσεων
σου επιτρέπει
να δεις
διαφορετικά
τον κόσμο
έτσι
ακόμα
και τα βιβλία
θα σου δώσουν
πληροφορίες
για την εποχή
και τον τρόπο
που σκέφτονται.