51800 - Ένα έγκλημα

Ν. Λυγερός

Ένα έγκλημα
κατά του Χριστού
δεν μπορεί
να ξεχαστεί
γι’ αυτό
το ύφος
των Φαρισαίων
και των Γραμματέων
παραμένει
αυτό
το ύπουλο
που περιγράφεται
σε όλα
τα Ευαγγέλια.
Αλλά
δεν μπορεί
να γενικευτεί.