51802 - Αν η ιεροσύνη

Ν. Λυγερός

Αν η ιεροσύνη
είναι πιο σημαντική
από την αγιοσύνη
τότε πολλά εξηγούνται
από το δογματικό
επίπεδο
αλλά αν δεν ισχύει
τότε πρέπει
να σκεφτείς
πως πρέπει
να ξανασκεφτείς
την ουσία
που ξεπερνά
τα κοινωνικά
εμπόδια
για να πεις
την αλήθεια.