51804 - Η σταθεροποίηση

Ν. Λυγερός

Η σταθεροποίηση
των ονομάτων
των Αποστόλων
χρειάστηκε
χρόνο
σαν να υπήρχε
μια επιλογή
από την ακολουθία
αλλά τελικά
και από τα Ευαγγέλια
που διάλεξε
ο Άγιος Ειρηναίος
για να είναι
τα πιο αντιπροσωπευτικά
του Έργου
του Χριστού.