51806 - Με τα e-μαθήματα

Ν. Λυγερός

Με τα e-μαθήματα
μπορούν
οι Μαθητές
να εκφραστούν
ελεύθερα
για κάθε
ερώτηση
που τους απασχολεί
χωρίς
να φοβούνται
τις παρατηρήσεις
από άλλους
που δεν ξέρουν
πόσο σημαντικό
είναι το πρόβλημα
που θέλουν
να επιλύσουν.