51810 - Τα σπάνια βιβλία

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Δεν έβρισκε πολλούς μαθητές
που ήθελαν να διαβάσουν τα σπάνια βιβλία
έτσι είχε αποφασίσει να τα διαβάσει ο ίδιος
για να τα εξηγεί χωρίς να το ξέρουν
με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσαν
μέσα στη μνημοσύνη της Ανθρωπότητας
αφού και οι Αθώοι μάθαιναν την αλήθεια
που δεν μπορούσαν να δουν μόνοι τους
λόγω δυσκολίας του περιεχομένου.