51814 - Διαβάζοντας Braille

Ν. Λυγερός

Διαβάζοντας Braille
με τη μικρή μαθήτρια
νιώθουμε μαζί
τόσο την Helen
όσο και την Anne
που ξεπέρασαν
τόσες δυσκολίες
κάνοντας τόσες υπερβάσεις
γιατί είδαμε
από κοντά
πως λειτουργεί
αυτή η δομή
για να υπάρξει
επικοινωνία
και πιο βαθιά
ακόμα και συνεννόηση.