51818 - Η διαχείριση

Ν. Λυγερός

Η διαχείριση
σε στρατηγικό
επίπεδο
της συνοχής
της σκέψης
με τη γλώσσα
και την έκφραση
έχει τεράστια
σημασία
για την εξέλιξη
των ανθρώπινων
σχέσεων
ειδικά
σε κρίσιμες
καταστάσεις
και γι’ αυτό
η Διδασκαλία
λειτουργεί
καταλυτικά.