51820 - Το έξυπνο χιούμορ

Ν. Λυγερός

Το έξυπνο χιούμορ
δεν είναι
προσβάσιμο
σε όλους
και πρέπει
να το εξηγήσεις
για να λειτουργήσει
απελευθερωτικά
αλλά αυτό
δεν αποτελεί
εμπόδιο
αλλά πέρασμα
ανθρώπινο
που οδηγεί
στην ψυχή
του άλλου.