51822 - Η υλοποίηση του βιβλίου

Ν. Λυγερός

Η υλοποίηση του βιβλίου
που γεννήθηκε
εντός της πανδημίας
φέρνει μεγάλη χαρά
διότι κανείς
δεν υπολόγιζε
ότι ήταν εφικτή
αυτή η υπέρβαση
ενώ έγινε
χωρίς κανένας
να μιλήσει
για το θαύμα
που έγινε
εκείνη
την περίοδο
που έφερε φως
στις ψυχές
των ανθρώπων.