51824 - Αν δεν πιστεύεις στις εικόνες

Ν. Λυγερός

Αν δεν πιστεύεις στις εικόνες
τότε γιατί λες
ότι πιστεύεις
στα Ευαγγέλια
αφού και αυτά
είναι το αποτέλεσμα
εκδόσεων των ανθρώπων.
Γιατί μπορεί
ένα κείμενο να είναι
θεόπνευστο
και όχι μία εικόνα
ή ακόμα
και μια σύνθεση.
Αν απαγορεύεις
το όλο
γιατί επιτρέπεις
τα άλλα.