51825 - Με συνοχή σκέψης

Ν. Λυγερός

Με συνοχή σκέψης
μπορείς ν’ αντιληφθείς
ότι οι εικόνες
και τα κείμενα
είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα
γιατί έχουν
την ίδια πηγή
και το φως
δεν φωτίζει
μόνο τις λέξεις
αλλά
και τις εικόνες.
Έτσι αν πιστεύεις
δεν μπορείς
να είσαι
της ημίπιστης.