51832 - Με το νέο βιβλίο

Ν. Λυγερός

Με το νέο βιβλίο
βλέπεις την ανθεκτικότητα
της ανθρωπιάς
ενάντια στη βαρβαρότητα
της πανδημίας
έτσι η μνήμη μας
έγινε φωτεινή
και μάλιστα ξεπεράσαμε
και τις δυσκολίες
για να δημιουργήσουμε
νέα δεδομένα
όταν όλοι πίστευαν
ότι ήταν τελικά
χωρίς δυνατότητα
αλλαγής.