51834 - Στις ομηρικές μελέτες

Ν. Λυγερός

Στις ομηρικές μελέτες
οι περισσότεροι
διαβάζουν
με δυσκολία
τα συλλαβογράμματα
της μυκηναϊκής
γραφής
γιατί ποτέ δεν είχαν
συνειδητοποιήσει
ότι πρόκειται
για μια εκδοχή
της ελληνικής
γλώσσας
ενώ ερμηνεύαμε
ήδη το κείμενο
με αγάπη
λόγω χρόνου.