51840 - Αν μελετάς τους μύθους

Ν. Λυγερός

Αν μελετάς τους μύθους
και τα αρχαία κείμενα
σε βάθος
πρέπει να μάθεις
και μυκηναϊκά
για να ξέρεις
το ιστορικό υπόβαθρο
αλλιώς γρήγορα
θα πέσεις
στην παγίδα
της παρερμηνείας
επειδή θα βασιστείς
αποκλειστικά
σε αρχαίες γνώσεις
που είχαν ξεχάσει
τον μυκηναϊκό πολιτισμό.