51852 - Οι πινακίδες

Ν. Λυγερός

Οι πινακίδες
όταν μιλούν
μυκηναϊκά
μάς μιλούν
για τον Διόνυσο
στα Χανιά
για τη Δήμητρα
στη Θήβα
έτσι
τα δεδομένα
της Αρχαιολογίας
μπορούν
να ανατρέψουν
γνώσεις
που θεωρούσαν
οι θεωρητικοί
ειδικοί
θεμέλια.