51853 - Η μυκηναϊκή έρευνα

Ν. Λυγερός

Η μυκηναϊκή έρευνα
εμπλουτίζει
τον τρόπο
με τον οποίο
μπορείς
να προσεγγίσεις
την Ιλιάδα
και να αποφύγεις
τον περιορισμό
της κλασικής
μελέτης
που δεν μπορούν
να ξεφύγουν
από το πλαίσιο
που έχουν
σπουδάσει
γι΄ αυτό
λειτουργεί
συμπληρωματικά.