51855 - Η Ορεστιάδα

Ν. Λυγερός

Και ο κύκλος
των Ατρειδών
σχετίζεται
άμεσα
με το μυκηναϊκό
πολιτισμό
κι εμείς
ξέρουμε
περισσότερα
γι’ αυτόν
από τους Τραγικούς
που ακολούθησαν
τον Όμηρο
που ήδη
δεν ήξερε
για τις πινακίδες.