51856 - Το ηρωϊκό εξάμετρο

Ν. Λυγερός

Το ηρωϊκό εξάμετρο
δεν είναι
φυσιολογικό
για τη γλώσσα
που προτιμά
τον ίαμβο
ή τον τραχαίο
έτσι
το δακτυλικό
εξάμετρο
επιλέχθηκε
για να έχει
αυτό το ειδικό ύφος
που είναι
και σεμνό
και επιβλητικό
για να δώσει
το στίγμα
της διαφοράς.