51858 - Η Φαιστός

Ν. Λυγερός

Η Φαιστός
δεν υπάρχει μόνο
αυτούσια
στην Ιλιάδα
αλλά και στα μυκηναϊκά
κι αυτό σημαίνει
ότι σώζεται
το πνεύμα
μιας διαχρονικής
εποχής
που ξεπερνά
κάθε κοινωνία
που γνώρισε
αυτό το πνεύμα
και γι’ αυτό είναι
θεμελιακό.