51859 - Τα τόξα

Ν. Λυγερός

Τα τόξα
του Απόλλωνα
της Αρτέμιδος
των Αμαζόνων
είναι κοινό
στοιχείο
που θα χαρακτήριζε
την συμμαχία
των Τρώων
άλλωστε
ο Πάρης
θα είναι
στο ίδιο πλαίσιο
για να σκοτώσει
ύπουλα
τον Αχιλλέα.