51864 - Νέες έννοιες

Ν. Λυγερός

Νέες έννοιες
μπορούν
να γεννηθούν
την ώρα
του μαθήματος
όταν αυτό
λειτουργεί
σε ανοιχτό
πλαίσιο
γι’ αυτό είναι
σημαντικό
να μπορεί
να υπάρχει
η δημιουργικότητα
και εδώ.