51865 - Η διδασκαλία των μικρών

Ν. Λυγερός

Η διδασκαλία των μικρών
πρέπει να είναι
δημιουργική
για να υπάρχει
ελευθερία
έκφρασης
του εγκεφάλου
έτσι ώστε
να λειτουργήσει
καταλυτικά
το μάθημα
και να δουν
την ανθρωπιά
εκεί όπου
δεν την περιμένουν.