51869 - Εξέτασε ανθρώπινα

Ν. Λυγερός

Εξέτασε ανθρώπινα
τον κόσμο
για να μην πέσεις
στην παγίδα
των κοινωνιών
που καταπατούν
τους ανθρώπους.
Γι’ αυτό είναι καλό
να μελετάς
την Ανθρωπολογία
για να ξεφύγεις
από τη δογματική
κοινωνιολογία
που εκφυλίζει
τις ανθρώπινες
σχέσεις.