51876 - Τα Μουσεία

Ν. Λυγερός

Τα Μουσεία
δεν είναι νεκρά
δεν είναι
ούτε αποθήκες
αλλά μία παράδοση
του μέλλοντος
που αποφασίζει
να προστατεύει
το παρελθόν
από τη βαρβαρότητα
του παρόντος
που πάντα
προσπαθεί
να σβήσει
τα πάντα
στο πέρασμά του.