51877 - Με την παράδοση

Ν. Λυγερός

Με την παράδοση
αντιλαμβάνεσαι
ότι σώζει
μερικά
στοιχεία
που θεωρεί
θεμελιακά
για την συνέχεια.
Βέβαια
δεν σημαίνει
ότι έχει
απαραίτητα
δίκιο
αλλά τουλάχιστον
προσπαθεί
κι αυτό
είναι σεβαστό.