51879 - Για να σωθεί

Ν. Λυγερός

Για να σωθεί
η μνήμη
είναι καλό
να κωδικοποιηθεί
με πολλαπλούς
τρόπους
έτσι ώστε
να μην χαθεί
σε περίπτωση
πολλαπλών
επιθέσεων
από τη λήθη
των κοινωνιών
και της βαρβαρότητας.