51882 - Ο κώδικας

Ν. Λυγερός

Ο κώδικας
της ιστορίας
όταν εισχωρεί
στους μύθους
λόγω προστασίας
μπορεί
να μεταφέρει
γνώσεις
χωρίς
να χαθούν
στις επιθέσεις
της βαρβαρότητας.
Γι’ αυτό
μην ξεχνάς
αυτά τα παραμύθια.