51883 - Η διπλή προστασία

Ν. Λυγερός

Η διπλή προστασία
της ιστορίας
εντός
των μύθων
και της γραφής
του επίσημου
μάς επιτρέπει
να νικήσουμε
και να φανεί
το φως
ακόμα
και ανάμεσα
στις σκιές
του μαύρου
της βαρβαρότητας.