51885 - Στα παραμύθια

Ν. Λυγερός

Στα παραμύθια
μην ξεχνάς
ποτέ
το ηθικό
δίδαγμα
αλλιώς
θα χάσεις
την ουσία
του κώδικα
αλλά
αυτός
θα παραμείνει
για να ξεπεράσει
τη λήθη
για να ζήσει
στη μνήμη
την επόμενη.