51887 - Αν το παραμύθι

Ν. Λυγερός

Αν το παραμύθι
είναι ανθρώπινο
θα έχει
μέσα του
στοιχεία
μυθολογίας
και κατά συνέπεια
και θεμέλια
ιστορίας
αλλιώς
είναι κοινωνικό
και θα ξεχαστεί
με την λήθη
της επόμενης
κοινωνίας.