51890 - Προστάτευε

Ν. Λυγερός

Προστάτευε
κάθε μορφή
συλλογικής
μνήμης
από τις επιθέσεις
της λήθης.
Έτσι μελέτα
τους μύθους
και τα παραμύθια
για να εντοπίσεις
τα θεμέλια
της ιστορίας
που πρέπει
να σώσεις
πάση θυσία
για το μέλλον.