51901 - Άκουσες για τα παραμύθια

Ν. Λυγερός

Άκουσες για τα παραμύθια
και είδες ότι ακολουθούν
παράξενους κωδικούς
που πάντα όμως
έχουν νόημα
όταν εξετάζεις
την ουσία τους
πέρα
της τεχνικής
της κωδικοποίησης
κι έτσι αντιλαμβάνεσαι
πόσο καλά
δομημένη είναι
σε επίπεδο
μνημοσύνης
λόγω ανθεκτικότητας.