51903 - Η θεωρία του Goethe

Ν. Λυγερός

Η θεωρία του Goethe
δεν έγινε
επειδή αγνοούσε
τη θεωρία του Newton.
Αντιθέτως
τη μελέτησε
πολύ βαθιά
και μάλιστα
μετάφρασε
και πολλά
αποσπάσματα
για να αναδείξει
τις διαφορές
που είχε
όχι μόνο
στις λεπτομέρειες
αλλά στην ουσία.