51904 - Μέσω των μυκηναϊκών

Ν. Λυγερός

Μέσω των μυκηναϊκών
μπορείς να εμβαθύνεις
τη γνώση σου
στις ομηρικές μελέτες
και να αποφύγεις
λανθασμένες
ερμηνείες
ειδικά όταν αυτές
προέρχονται
από δογματισμό
που είναι έτοιμος
να αλλάξει
τα στοιχεία
για να δικαιολογήσει
την απαράδεκτη
προσέγγισή του.