51910 - Με την κίνηση

Ν. Λυγερός

Με την κίνηση
της αφίσας
αποκτάς
ενδείξεις
για το θέμα
της διάλεξης
αφού
πάντα
αναδεικνύει
το βάθος
μιας προσέγγισης
που είναι
διαφορετική
για να πιάσει
τη ουσία
χωρίς
να την σπάσει.