51911 - Η έννοια του μη αναστρέψιμου

Ν. Λυγερός

Η έννοια του μη αναστρέψιμου
είναι θεμελιακή
στα παραμύθια
γιατί είναι
ένας τρόπος
για τους μικρούς ανθρώπους
να μάθουν
ότι επειδή
όλα δεν διορθώνονται
πρέπει
να προσέχεις
την ουσία
με ένα άλλο τρόπο
που ξεπερνά
την απλή
προσοχή.