51912 - Αν το ηθικό δίδαγμα

Ν. Λυγερός

Αν το ηθικό δίδαγμα
εκφυλίζεται
από την αλλαγή
των εκδοχών
του παραμυθιού
τότε σίγουρα
αυτό
αποτελεί
ακόμα
και πράξη
βαρβαρότητας
για τη συνέχεια
της εξέλιξης
των μικρών
ανθρώπων
της Ανθρωπότητας.