51917 - Το να σπάσεις

Ν. Λυγερός

Το να σπάσεις
τον πέμπτο
αριθμό
του Fermat
είναι
ακόμα
και τώρα
μετά
από αιώνες
εντυπωσιακό
αλλά
αν ακολουθήσεις
τη μεθοδολογία
του Euler
να ξέρεις
ότι και πάλι
θα θαυμάσεις
το σκεπτικό
και την εφαρμογή.